top of page

Tisk po vrstvách

Vrstvy budou vždy vidět.

Obvyklá výška vrstvy je 10 a 12 mm.

Obvyklá šířka vrstvy je 25 a 30 mm.

Základní popis tisku po vrstvách


Při technologii 3D tisku je stavební (tiskový) materiál (beton, plast...) nanášen (tištěn) tiskovou hlavou (extruderem) po vrstvách na sebe. Celý proces je řízen pomocí tiskových dat, které popisují celý tiskový proces vyráběného objektu. Tisková data obsahují pohybové informace (trajektorii) a technologické informace (rychlost pohybu hlavy, rychlost podávání tiskového materiálu...). Pokud nedojde k následné úpravě povrchu, což u tisků z betonu je velmi technologicky, finančně i časově náročné, jsou vrstvy vždy vidět a musíme s nimi při návrhu objektu počítat.Výška vrstvyVýška tištěné vrstvy je výška materiálu, který je nanesen při jednom průchodu tiskové hlavy vybraným bodem. Je uváděna mm. Pohybuje se v rozmezí 8 - 20 mm, obvyklá je 10 nebo 12 mm. Vzhledem k faktu, že námi vyráběné betonové objekty jsou větších rozměrů, doporučujeme používat vyšší vrstvy, vypadá to při těchto rozměrech lépe. Navíc pokud již něco nelze zcela vyrušit (vrstvy budou vždy vidět), je lepší je zdůraznit a využít jejich estetiky. Více viz článek Vrstvy a patterny.Šířka tiskové stopyŠířka tiskové stopy (vrstvy) určuje sílu stěny vašeho objektu. Závisí na průměru výstupní trysky tiskové hlavy a množství vytlačovaného betonu, který přes ní prochází. Její šířka se pohybuje v rozmezí 15 - 55 mm. Obvykle používáme hodnotu 25 a 30 mm. V některých případech je vhodné místo jednoduché použít zdvojenou tiskovou stopu. Více viz článek Nekonečná tisková stopa.

bottom of page