top of page

Nekonečná tisková stopa

Vrstva se musí tisknout jedním tahem.

Tisk nejde přerušit.

Promítněte to do svých návrhů.

Vysvětlení pojmu "nekonečnosti"


Tisková hlava (extruder) při tisku betonu bohužel zatím neumí zastavit tok materiálu a přesunout se na jiné místo a tam ho obnovit a znovu pokračovat v tisku. Na rozdíl od tisku roztaveným plastem (FDM), kde to možné je. Beton by totiž v hlavě během zastavení toku při přejezdu mohl zatvrdnout. Zvlášť v případě, že budeme tisknout kombinací 2-komponentní hlava + tiskový materiál. (více viz článek Tiskové materiály a Tisková hlava). V takovém případě totiž počátek tuhnutí směsi nastává pár sekund po tom, co opustí tiskovou trysku (nozzle). Musíme proto při návrhu objektu počítat s tím, že jednu jeho vrstvu bude muset hlava "nakreslit" jedním tahem, to znamená bez přerušení toku betonu. Níže jsou uvedeny některé techniky, jak toho dosáhnout.Začátek a konec tisku


Začátek tisku znamená, že operátor robota po ustálení toku materiálu ven z hlavy, ho ručně odkloní např. zednickou lžící při přejezdu hlavy na počáteční bod tisku na tiskovém loži (bedu). Analogicky, když hlava projede koncovým bodem celé tiskové trajektorie a přejíždí do parkovací polohy nad odpadní nádobu, je tok materiálu taktéž ručně odkloněn, aby nedošlo při tomto přejezdu k znečištění povrch vytištěného objektu vytékající betonem.Stopa jedním tahemIdeální stavem je, když tisková stopa začne a skončí v témže bodě, poté co obkrouží celý obvod vašeho objektu. Následně se přesune na další vrstvu (více víz článek Přechod mezi vrstvami). Typickými kandidáty pro tento případ jsou vázy a obecně kruhové a obdelníkové uzavřené objekty.Stopy se někde dotýkajíNěkdy je nutné z důvodů zvýšení pevnosti nebo designu, aby se tiskové stopy v některém místech dotýkaly. V takových případech musíme zajistit, aby se obě stopy do sebe trošku zaklesly, materiály šly trochu "přes sebe" (cca 3 - 4 mm). Již z toho důvodu, že 3D beton má cca 1-2% rozměrové smrštění a nemělo by dojít k tomu, že v místě předpokládaného dotyku vznikne mezera.Dvojitá tisková stopaV případě, že se jedná otevřený (neuzavřený) objekt a na jeho otevřeném konci je nutné se vrátit na začátek tisku podobnou (rovnoběžnou) trajektorii, vznikne nám dvojitá tisková stopa. Použijeme ji i v případě, že je nutné dosáhnou silnější stěny objektu, než nám umožňuje max. průměr tiskové trysky na jedn průjezd. I v tomto případě je třeba zajistit, aby se šla tato druhá stopa trochu přes tu první (cca 3 - 4 mm). Aby při tvrdnutí a smrštění nevznikla mezi stopami. Typickými objekty s dvojitou tiskovou stopou jsou ty s tvarem do písmene U nebo V.Křížení stopy


Typicky ho použijeme tehdy, když se jedná o kombinaci výše popsané dvojité tiskové stopy a uzavřeného kruhového objektu. Pro tisk jedním tahem je potřeba zajistit aby se v jednom místě "vyměnila" vnější stopa s vnitřní. K tomuto křížení též dochází u objektů typu "osmička", kdy se stopy v jednom místě musí překřížit. Pokud by k tomuto křížení docházelo ve stejné vrstvě (tedy i výšce), nanesli bychom do bodu křížení tiskový materiál dvakrát a nevypadalo byto dobře. Proto je žádoucí umístit do tohoto buď skok na novou vrstvu (seam) nebo rovnou použít na celý tisk přechod mezi vrstvami ve spirále (vase mode). Více viz článek Přechod mezi vrstvami.bottom of page