top of page

Vrstvy a patterny

Pattern vám vygenerujeme my.

Nemusí být po celém povrchu objektu.

Skryje vrstvy, pokud se vám nelíbí.

Patterny jsou vzory, které můžeme přidat na povrch objektu abychom buď skryli tiskové vrstvy nebo zvýšili jeho estetiku. Můžeme je použít díky faktu, že u 3D tisku betonu se používají vyšší výšky vrstev, typicky 10 nebo 12 mm. Vzor může být tvořen buď stále se opakujícími prvky nebo pouze jedením jediným obrazcem či logem. Velikost vzoru je dána výškou vrstvy a hustotou jeho opakování. Vzor nemusí pokrývat celý povrch objektu, ale pouze jeho vybranou část. Vzor vám vygenerujeme podle vašich představ a našich technických možností na vámi dodaný povrch digitálního modelu. Níže zobrazujeme pár typických příkladů."Ubíhající" vzor
Vzor "košík"
Vzor "matematická funkce"
Vzor pouze "někde"bottom of page